TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
5.65 THB
-0.10 / -1.74%
ปรับปรุงเมื่อ: 16 เม.ย. 2564 15:42
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
127,000
ราคาเปิด
5.70
วันก่อนหน้า
5.75

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.70/57,900
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.65/6,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.65 - 5.75
วันก่อนหน้า
5.75