TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
5.95 THB
-0.05 / -0.83%
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ต.ค. 2564 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
505,800
ราคาเปิด
5.95
วันก่อนหน้า
6.00

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.00/59,100
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.95/100,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.95 - 6.05
วันก่อนหน้า
6.00