TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
5.95 THB
+0.05 / 0.85%
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิ.ย. 2564 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
105,800
ราคาเปิด
5.90
วันก่อนหน้า
5.90

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.95/61,700
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.90/2,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.80 - 5.95
วันก่อนหน้า
5.90