TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
5.40 THB
-0.05 / -0.92%
ปรับปรุงเมื่อ: 03 ส.ค. 2564 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
144,100
ราคาเปิด
5.50
วันก่อนหน้า
5.45

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.45/3,900
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.40/1,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.35 - 5.50
วันก่อนหน้า
5.45