TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
5.60 THB
-0.05 / -0.88%
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.ย. 2564 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
31,100
ราคาเปิด
5.65
วันก่อนหน้า
5.65

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.65/500
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.60/12,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.60 - 5.75
วันก่อนหน้า
5.65