TH EN

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

โครงการ ยูดี ทาวน์

ผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตั้ง บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ยูดี ทาวน์ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ ยูดี ทาวน์

ประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คือ บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ ยูดี ทาวน์ มากว่า 10 ปี และเป็นผู้ชำนาญการในการจัดการบริหารพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาดและบริหารโครงการให้มีสีสันและความคึกคักอย่างสม่ำเสมอ และด้วยความที่เป็นคนในพื้นที่จึงมีความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างดี

โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด

ผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตั้ง บริษัท เชษฐโชติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจของตระกูลเชษฐโชติศักดิ์ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด

ประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการ

ประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการ บริษัท เชษฐโชติ จำกัด มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ เช่น โครงการ พรีโม่ เพียซซ่า ไลฟ์สไตล์ คอมมูนิตี้มอลล์ ตั้งอยู่บริเวณเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีความเข้าใจตลาดและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในย่านทองหล่อได้เป็นอย่างดี

โครงการ พอร์โต้ ชิโน่

ผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตั้ง บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ พอร์โต้ ชิโน่ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ พอร์โต้ ชิโน่

ประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คือ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่รู้จักดีในย่านมหาชัย มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์มานาน ทำให้มีความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

โครงการ โนเบิล โซโล

ผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตั้ง บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการ โนเบิล โซโล เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ โนเบิล โซโล

ประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการ

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยรายใหญ่ของประเทศไทย ทั้งโครงการแนวราบ และตึกสูง เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ และมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง