TH EN

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

ทรัสต์ 'AIMCG' ย้ำความมั่นใจ ผลประกอบการแข็งแรง ติดโผจ่ายปันผลสูงตามคาด ทรัพย์สินเติบโตแตะระดับ 3.3 พันล้าน ตั้งเป้าปี 63 รายได้โตเท่าตัว

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ทรัสต์ ‘เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท’ หรือ ‘AIMCG’ โชว์ศักยภาพทรัพย์สินเติบโตแตะ 3.3 พันล้าน ตอกย้ำความมั่นใจด้วยผลประกอบการแข็งแกร่งต่อเนื่อง พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสสูงตามเป้าที่ 0.20 บาทต่อหน่วย คิดเป็นผลตอบแทนที่ราคาล่าสุดสูงถึง 12% ต่อปี ตั้งเป้าปี 2563 รายได้เติบโตเท่าตัวหลังรับรู้รายได้จากการเข้าลงทุนเต็มปี

นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เอไอเอ็มกรุ๊ป ผู้จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท หรือ ‘AIMCG’ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของทรัสต์ AIMCG ในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความมั่นคงต่อเนื่องมาตั้งแต่กองทรัสต์จัดตั้ง โดยทรัสต์ AIMCG มีกำไรจากการดำเนินงาน (รายได้จากการลงทุนสุทธิ) เท่ากับ 112 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่ส่วนใหญ่เป็นกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 59 ล้านบาทจากการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจำปี ส่งผลให้ทรัสต์ AIMCG มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิ) เท่ากับ 171 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ออกมาดีตามที่คาดหมายจึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นครั้งที่ 2 นับจากกองทรัสต์จัดตั้ง สำหรับรอบผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ของปี 2562 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 0.80 บาทต่อหน่วยต่อปี คิดเป็นผลตอบแทนที่ราคาปิดล่าสุดสูงถึง 12% ต่อปี โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 25 มีนาคมนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตั้งเป้าไว้ว่าในปี 2563 กองทรัสต์จะสามารถทำรายได้รวมเติบโตสูงขึ้นอีกกว่าเท่าตัว หลังมีการรับรู้รายได้จากการเข้าลงทุนในโครงการทั้งหมด 4 โครงการเต็มปี

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ็มกรุ๊ป กล่าวว่า พื้นฐานการดำเนินงานของทรัสต์ AIMCG ยังคงแข็งแรง กำไรของทรัสต์ AIMCG นับตั้งแต่จัดตั้งอยู่ในระดับที่ดีตามเป้าหมายมาโดยตลอด สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ตามคาดการณ์ โดยนับตั้งแต่กองทรัสต์เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ได้มีการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ของปี 2562 การประกาศจ่ายปันผลในครั้งนี้ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 0.80 บาทต่อหน่วยต่อปี ถือเป็นการประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ดีอย่างต่อเนื่องตามประมาณการ โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนต่อไป

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เอไอเอ็มกรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพและผลการดำเนินงานของทรัสต์ AIMCG เป็นอย่างมาก เนื่องจากทรัสต์ AIMCG มีการกระจายตัวของทรัพย์สินที่เข้าลงทุนสูงเพื่อลดการกระจุกตัวของรายได้ อีกทั้งลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้พักอาศัยและคนท้องถิ่นในบริเวณโดยรอบโครงการ นอกจากนี้ ด้วยลักษณะโครงการที่เป็นพื้นที่เปิดกว้าง (Open-Air) สามารถเดินเข้าถึงได้ง่าย สะดวกในการมาเดินจับจ่ายใช้สอยและรับประทานอาหาร อากาศถ่ายเท และไม่แออัด จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

นอกจากนี้ ทรัสต์ AIMCG ยังตอกย้ำความสำเร็จด้วยการจับมือพันธมิตรกับ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยทรัสต์ AIMCG ได้เข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์พื้นที่ส่วนรีเทล โครงการ โนเบิล โซโล ใจกลางทองหล่อ ที่มีอัตราการเช่าเต็ม 100% ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ทรัสต์ AIMCG มีขนาดทรัพย์สินที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในระยะยาว ที่สำคัญการเข้าลงทุนในครั้งนี้ทำให้ทรัสต์ AIMCG เป็นทรัสต์ประเภทพาณิชยกรรมหรือรีเทลกองแรกและหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีการลงทุนในกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ด้วยทำเลใจกลางทองหล่อทำให้ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ AIMCG ในอนาคต ทั้งนี้ การเติบโตของทรัสต์ AIMCG จะไม่หยุดเพียงเท่านี้ และยังมีแผนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพดีและมีศักยภาพเพิ่มเติมในปีนี้และปีถัด ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สิน รายได้ในระดับที่สูง และมีเสถียรภาพในระยะยาว

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimcgreit.com